Skip to content
Gallery
Knihovna (Novák)
Share
Explore

icon picker
Tabulky

Čtenář
ID
Jméno
Příjmení
Místo
1
001
Jan
Novák
Praha
2
002
Petra
Svobodová
Brno
3
003
Karel
Dvořák
Ostrava
4
004
Martina
Novotná
Plzeň
5
005
Pavel
Černý
Ostrava
6
006
Eva
Procházková
Olomouc
7
007
Tomáš
Veselý
Ostrava
8
008
Hana
Horáková
Brno
9
009
Lukáš
Krejčí
Praha
10
010
Alena
Růžičková
Olomouc
11
011
Janča
Buchtová
Plzeň
There are no rows in this table
Kniha
1
ID
Autor
Název
1
001
Jan Svoboda
Stíny minulosti
2
002
Petra Novotná
Tajemství času
3
003
Karel Dvořák
Příběhy z dalekých krajů
4
004
Martina Horáková
Ztracená města
5
005
Pavel Černý
Hvězdný prach
6
006
Eva Procházková
Pod mořskou hladinou
7
007
Tomáš Veselý
Cesty za dobrodružstvím
8
008
Hana Krejčí
Kouzlo přírody
9
009
Lukáš Růžička
Labyrint vzpomínek
10
010
Alena Veselá
Sluneční píseň
11
011
Karel Čapek
Dášenka
There are no rows in this table
Zápůjčky
1
ID
Datum
Čtenář
Kniha
Stav
Příjmení
Název
Vrácení
1
001
5/29/2024
003
006
zapůjčeno
Dvořák
Pod mořskou hladinou
Vrátit
2
002
4/25/2024
007
009
upomínka
Veselý
Labyrint vzpomínek
Vrátit
3
003
5/9/2024
001
004
vráceno
Novák
Ztracená města
Vrátit
4
004
6/1/2024
011
002
zapůjčeno
Buchtová
Tajemství času
Vrátit
5
005
5/31/2024
004
011
zapůjčeno
Novotná
Dášenka
Vrátit
6
006
6/17/2024
005
003
zapůjčeno
Černý
Příběhy z dalekých krajů
Vrátit
7
007
5/24/2024
008
008
vráceno
Horáková
Kouzlo přírody
Vrátit
8
008
5/16/2024
001
010
zapůjčeno
Novák
Sluneční píseň
Vrátit
9
Vrátit
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.