Share
Explore

Phật Tử Tại Gia Nên Tụng Kinh Gì? GIẢI ĐÁP PHẬT GIÁO

Phật tử tại gia nên tụng kinh gì? Người Phật tử bên cạnh việc chấp hành nghiêm chỉnh Tam Quy, Ngũ Giới thì việc siêng năng, chăm chỉ niệm Phật, tụng kinh bộ, nghe thuyết pháp và thiền định là vô cùng cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, không ít những Phật tử, đặc biệt là Phật tử mới bắt đầu con đường tu hành của mình băn khoăn rằng “Phật tử tại gia ở nhà nên niệm kinh gì?”, và niệm như thế nào là đúng lễ nghi và hiệu quả. sẽ đem đến cho bạn những hướng dẫn và thông tin về chủ đề này trong bài viết dưới đây.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.